Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Božena Němcová

Seznámení se s životními osudy významné české spisovatelky.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Program představuje velkou českou spisovatelku jako ženu, která žila těžký a strastiplný život a musela se často potýkat s existenční nejistotou. Žáci se podrobněji seznámí s životním příběhem Němcové a budou zkoumat klíčové momenty, které utvářely její osud - tajemství jejího zrození, rodinné poměry u Panklů, sňatek a život s Josefem Němcem, děti Boženy Němcové, okolnosti její smrti. Vybrané životní situace žákům přiblíží úryvky z dopisů a dalších literárních pramenů, ty budou dále dotvářet a rozehrávat akčními dramatickými technikami.

Cíle programu:
Cílem je přiblížit žákům a studentům významnou osobnost české literatury i historie. Prostřednictvím metod a forem dramatické výchovy i vlastního prožitku chceme zprostředkovat žákům vnímání specifik doby, ve které Němcová žila, aby pochopili význam a přesah jejího díla v kontextu současného světa.

Určeno pro: 12 - 16 let

Délka programu: 180 min

Termín: 9.00 - 12.00 hodin

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk