Hudba Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Pravěk - život sběračů a lovců

Žáci se seznámí s nejstarším a nejdelším úsekem lidské historie s důrazem na jeho specifika.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Lekce zpracovává nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin, přičemž vychází z námětů knih R. Leakyho a R. Lewina: Lidé od jezera a M. Shostakové: Nisa, dcera Kungů.
Žáci nahlédnou do způsobu života paleolitických sběračů - lovců, pokusí se řešit obdobné životní situace a budou se snažit porozumět jejich rozhodnutím. Byli naši předkové stejní jako my? V dnešním komplikovaném světě v hlavě stále nosíme mozek sběračů a lovců.
Představíme nástěnné jeskynní malby a přiblížíme si význam rituálů a budeme se zabývat i možností jiných kulturních počinů, např. hudby.

Cíle programu:
Přiblížit žákům historické období prostřednictvím vlastního prožitku a naučit je vnímat historii jako důležitou a zajímavou disciplínu, nezbytnou k chápání lidských kořenů a vývoje lidské společnosti.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Po celý školní rok dopoledne.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk