Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Velká francouzská revoluce

Čas nadšení, čas vraždění - osudy hlavních protagonistů francouzské revoluce.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Žáci se seznámí s osudy nejvýznamnějších protagonistů dramatu francouzské revoluce - Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, Robespierra, Dantona, Desmoulinse, Marata a Charlotty Cordayové.
Porovnáváním jejich osudů budou žáci sledovat vývoj revolučních událostí. Skrze sondy do tragických osudů jednotlivců se zamyslí nad významem a odkazem velké francouzské revoluce.

Cíle programu:
Probudit zájem o historii, přiblížit osudy historických postav z hlediska lidských příběhů, ukázat různé úhly pohledu na historické osobnosti. Poukázat na dějinné souvislosti a přesahy do současnoti.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Po celý školní rok dopoledne.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , mobil: 739 214 558

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk