Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Požární prevence s Lentilkou

Hasičů se nebojíme.Instruktor spolu s malými hasiči z MŠ předvedou, jak postupovat v krizových situacích. Děti si jednotlivé postupy samy vyzkouší.Mateřská škola Lentilka, Brno-střed

Popis programu:
Za použití maximálně názorných pomůcek (zásahový oblek, přilba, hadice, proudnice, rozdělovače Junior…) předvedou malí hasiči z Lentilky spolu s instruktorem, jak postupovat v krizových situacích. Děti si jednotlivé postupy vždy samy vyzkouší. Popovídáme si o „dobrém“ a „zlém“ ohni a nebezpečné hře se zápalkami. V krátkém sehraném příběhu se děti dozví, jak správně zavolat pomoc, jak probíhá zásah hasičů, nebo jak bezpečně opustit hořící dům.
V závěru si děti samy vyzkouší práci s hadicí, proudnicí (s vodou i bez vody), zásahový oblek a přilbu.

Cíle programu:
Děti budou vědět, kdo jsou hasiči a co je jejich práce. Uvědomí si nebezpečí, se kterým se mohou setkat, a získají povědomí o tom, jak se před nebezpečím chránit nebo se mu vyhnout. Děti se naučí, jak správně nahlásit požár. Budou vědět, co je požární hlásič, varovný signál, a co mají dělat, když ho uslyší.

Určeno pro: ZŠ navštěvuje instruktor s vybavením(zásahový oblek, požární hlásič...) .

Délka programu: 60 - 90 podle domluvy

Termín: dle domluvy

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
Mateřská škola Lentilka, Žerotínovo náměstí 1/2, 601 82 Brno
Jarmila Slámová DiS. tel.: 608 866 793, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk